Điều chỉnh lịch học môn GDTC khóa D10 và D11 (14/02/2017)
 
Khóa D10: Bắt đầu học GDTC từ tuần 30. Thời gian sáng thứ 7, bắt đầu từ 7h30.
Khóa D11: Bắt đầu học GDTC từ tuần 34. Thời gian chiều thứ 7, bắt đầu từ 13h30.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến