• Lịch tuần 23 - Khoa Công nghệ Năng lượng (17/01/2017)
 • Lịch tuần 22 - Khoa Công nghệ Năng lượng (13/01/2017)
 • Lịch tuần 21 - Khoa Công nghệ Năng lượng (04/01/2017)
 •  

  Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.

  Chi Tiết

 • Khoa Công nghệ Năng lượng (02/05/2016)
 • Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 • Chuyên ngành Điện lạnh - Lĩnh vực ứng dụng (14/04/2013)
 •  

 • Bộ môn Năng lượng tái tạo sinh hoạt chuyên môn tháng 11, 2016 (19/11/2016)
 • Tuyển dụng nhân viên vận hành tòa nhà: Cơ hội sinh viên chuyên ngành Điện lạnh, Nhiệt (13/11/2016)
 • Nền Điện gió tại Ấn Độ (01/10/2016)
 •  

 • Vai trò của nhà máy Nhiệt điện (31/10/2016)
 • Chuyên ngành Năng lượng tái tạo: Kiến thức và cơ hội việc làm (29/08/2016)
 • Các chuyên ngành trong Khoa Công nghệ Năng lượng (29/08/2016)
 •  

 • Giới thiệu về xe đạp điện (31/01/2017)
 • Trạm nạp cho xe đạp điện sử dụng năng lượng mặt trời (27/12/2016)
 • Hội nghị Khoa học quốc tế về Khoa học và Công nghệ kỷ niệm 50 năm truyền thống Đại học Điện Lực tại tiểu ban Công nghệ Năng lượng (12/12/2016)
 •  

 • Khóa học thẩm định tài chính dự án điện gió do GIZ tổ chức (01/10/2016)
 • (23/10/2015)
 • HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC VÀ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT PRAHA (08/01/2010)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến