Một số phần mềm cho sinh viên ngành Nhiệt (28/06/2016)
 
Cùng với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị di động, bên cạnh các ứng dụng mang tính giải trí, tham khảo,... thì rất nhiều phần mềm phục vụ cho các chuyên ngành kỹ thuật, tính toán phức tạp,... cũng được phát triển.
Với sinh viên ngành nhiệt, có hai hướng đào tạo cơ bản, hướng Nhiệt Lạnh và Nhiệt Điện. 
Với chuyên ngành hẹp là nhiệt lạnh, sinh viên được đào tạo đầy đủ, toàn diện về kiến thức cũng như kỹ năng thực hành xung quanh lĩnh vực "Lạnh", nghĩa là nhiệt độ thấp, từ kho lạnh bảo quản đông (từ -40 độ C), đến lĩnh vực điều hoà không khí (40 độ C), quá trình sấy (80 đến 100 độ C),... với hướng này, hiện nay có rất nhiều phần mềm miễn phí cho các hệ điều hành phổ biến như iOS, Android, nhưng lại có giá trị sử dụng cao phục vụ học tập cũng như công việc như: PT Chart - Phần mềm về các đặc tính của một số môi chất lạnh phổ biến, h-x Calculator - Phần mềm tính toán các thông số trạng thái của không khí ẩm, Mollier h-x - phần mềm thể hiện các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị I - d.
Phần mềm tra thông số của môi chất lạnh

Phần mềm tính toán thông số trạng thái không khí ẩm trên đồ thị t-d
Với chuyên ngành hẹp là nhiệt điện, chủ yếu nghiên cứu về nhà máy nhiệt điện, một trong những kiến thức quan trọng nhất là nghiên cứu quá trình hoá hơi của nước. Tại các giáo trình chuyên ngành, gần như bắt buộc phải có bảng tra thông số của nước và hơi nước trên đường bão hoà, nước chưa sôi và hơi quá nhiệt,... Tuy nhiên trong nhiều tình huống cần tính toán, kiểm tra nhanh thì điều này không thực sự tiện dụng. Với một chiếc điện thoại thông minh luôn bên mình, có thể tìm kiếm phần mềm TLV Toolbox, cung cấp đầy đủ các bảng tra thông số hơi, một số công cụ tính toán cơ bản,... rất hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Nhiệt điện
TLV ToolboxTBTTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến