Nền Điện gió tại Ấn Độ (01/10/2016)
 
Giới thiệu về Điện gió tại Ấn Độ


Hiện nay, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Ấn Độ là 304 000 MW (304 GW), trong đó công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo là 45 GW (chiếm khoảng 15%). Điện gió hiện nay đã lắp đặt và vận hành là 27 GW (27 000 MW), so sánh với Việt Nam thì hiện nay tổng công suất lắp đặt các nhà máy điện của Việt Nam khoảng 37 GW (2015).

Điện gió tại Ấn Độ hiện nay đứng thứ 4 thế giới về công suất lắp đặt (sau Trung Quốc – 150 GW; Mỹ – 75 GW; Đức – 50 GW).

Ấn Độ hiện có khoảng 20 công ty lớn sản xuất tuabin gió, hàng năm sản xuất hàng ngàn tuabin gió (năm 2015 – khoảng  3000 tuabin gió).

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ là khoảng 80% cho toàn bộ nhà máy điện gió (chủ yếu phần điều khiển chính là vẫn nhập từ Đức). Tua bin gió lớn nhất Ấn Độ chế tạo là 3 MW (nhất thế giới là 8 MW của Anh, 7,5 MW của Đức).

Ấn Độ đặt mục tiêu trước năm 2022 sẽ lắp đặt 60 GW điện gió, 100 GW điện mặt trời.

Chi phí mua điện gió hiện nay của Ấn Độ là khoảng 6 đến 8 cent USD / 1 kWh, tùy từng bang (so sánh với giá mua điện gió hiện nay của Việt Nam là 7.8 cent USD / 1 kWh). Chi phí lắp đặt tuabin gió của Ấn Độ khoảng 1 triệu đô la mỹ / 1 MW (so sánh với Việt Nam thì khoảng 2 – 2,5 triệu đô la mỹ / 1 MW).Khoa CN Năng lượng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến