Lịch tuần 20 - Khoa Công nghệ Năng lượng (30/12/2016)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 20 (Từ 26/12/2016 đến 101/01/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
26/12

7h30

5 phút

P.HA

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h35

45 phút

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

8h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Họp triển khai kế hoạch giảng dạy KH 2 năm học 2016-2017

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

 

Thứ 3
27/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
29/12

9h00

2 tiếng

 

 

VP Khoa CNNL

Họp đánh giá cán bộ viên chức và khai báo tài sản

Ô.Hưng

 

Toàn thể CBCNV Khoa

Thứ 6
30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
01/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến