Lịch tuần 21 - Khoa Công nghệ Năng lượng (04/01/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 21 (Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
02/01

 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

 

Thứ 3
03/01

7h30

1.5 tiếng

P.HA

 

 

Họp giao ban đầu tháng 01/2017

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 Thứ4
04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
06/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
07/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
08/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến