Lịch tuần 22 - Khoa Công nghệ Năng lượng (13/01/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 22 (Từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
09/01

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Gioa ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

8h30

1tiếng

P.HA

 

 

Họp đóng góp ý kiến cho BGH

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

Thứ 3
10/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
11/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
12/01

14h00

1tiếng

P.HA

 

 

Họp xét kỷ luật, xóa tên SV

Ô.Hoàng

CT HSSV

Ô.Hưng

Thứ 6
13/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
14/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
15/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến