Lịch tuần 36 - Khoa Công nghệ Năng lượng (19/04/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 36(Từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
17/04

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

9h00

1tiếng

P.HA

 

 

Họp về biên soạn chương trình đào tạo hệ cao đẳng

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

 

 

10h00

1tiếng

P.HA

 

 

Họp về quản lý công tác đào tạo các lớp chất lượng cao

Ô.Hoàng

ĐT&TTĐTHTQT

Ô.Hưng

 

 

13h30

1tiếng

P.HA

 

 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị về Dự thảo Quy chế tiền lương

Ô.Hoàng

Tổ XDQCTL

Ô.Hưng

 

Thứ 3
18/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
19/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
20/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
21/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
22/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
23/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến