Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Năng lượng tái tạo - tháng 4, 2017 (01/05/2017)
 

Thảo luận chuyên môn tháng 4, Bộ môn Năng lượng tái tạo Khoa Công nghệ Năng lượng

 

Vào sáng ngày 27.04.2017, Bộ môn Năng lượng tái tạo đã trao đổi sinh hoạt chuyên môn dựa trên bài trình bày của chuyên gia Nguyễn Thanh Quang. Chuyên gia Nguyễn Thanh Quang đã có 15 năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực Năng lượng tái tạo tại Việt Nam cho các tổ chức quốc tế. Hiện chuyên gia Nguyễn Thanh Quang đang làm một dự án thúc đẩy Năng lượng tái tạo tại Việt Nam do tổ chức USAID tài trợ.

Thời gian: 9h – 11h sáng thứ 5, ngày 27.04.2017.

Địa điểm: Tại phòng G404, Trường Đại học Điện lực

Nội dung: Bài trình bày về NLTT và Môi trường do chuyên gia Nguyễn Thanh Quang (USAID) trình bày

Thành phần: Các thầy cô Bộ môn Năng lượng tái tạo; thầy cô trong khoa, trường quan tâm; và một số giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở ngoài trường, một số SV.

 

Nội dung bài trình bày và thảo luận tập trung vào 4 chủ đề chính:

-          Tiềm năng báo cáo và tiềm năng khả dĩ về NLTT tại Việt Nam

-          Chính sách phát triển NLTT tại Việt Nam

-          Các rào cản hạn chế sự phát triển NLTT tại Việt Nam

-          Các hướng nghiên cứu chính về NLTT hiện nay

Bài trình bày nhận được sự quan tâm và các ý kiến trao đổi của các thành viên, đặc biệt là các rào cản và các hướng nghiên cứu về NLTT hiện nay trong điều kiện Việt Nam. Các vấn đề nghiên cứu tiếp theo sẽ được trình bày trong các buổi hội thảo tới đây.

 

 Bộ môn NLTT - Khoa CNNL

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến