Đề tài cấp trường đăng ký năm 2017 của Khoa CNNL (02/05/2017)
 

Căn cứ theo thông báo số 382/TB-QLKH&HTQT, ngày 29 tháng 3 năm 2017 về kết quả xét duyệt đề tài cấp trường đăng ký năm 2017, các giảng viên trong khoa Công nghệ Năng lượng đã được nhà trường duyệt 02 đề tài. Trong tháng 4, các giảng viên thuộc các đề tài trên đã tiến hành họp trao đổi thảo luận triển khai các bước nhằm thực hiện thành công các đề tài đã đăng ký. Trong đó có 01 đề tài nhóm thầy cô Bộ môn NLTT – Khoa CNNL, cụ thể:

Đề tài: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mưa đối với các thông số vận hành của nhà máy điện gió”.

Chủ nhiệm đề tài: Thầy Nguyễn Tuấn Anh (Khoa CNNL), thành viên: thầy Nguyễn Hữu Đức (Khoa CNNL).

Ý tưởng khoa học của đề tài :

Công suất và hiệu suất của tuabin gió bị ảnh hưởng đáng kể bởi các điều kiện không khí của môi trường hoạt động. Mưa là một hiện tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nên việc tìm hiểu ảnh hưởng của nó đến công suất và hiệu suất của tuabin gió sẽ cung cấp những thông tin có giá trị trong công tác xác định địa điểm xây dựng một cánh đồng điện gió mới. Sử dụng một mô hình để ước lượng ảnh hưởng của mưa bằng cách mô phỏng các quá trình vật lý thực tế của những giọt mưa tạo thành một lớp nước trên bề mặt của cánh quạt, từ đó xác định độ ướt tối ưu cũng như công suất và hiệu suất tương ứng. Kiểu tuabin gió và dạng cánh của tuabin gió cũng được nghiên cứu theo như những lựa chọn ban đầu, và nghiên cứu ảnh hưởng của lượng mưa khác nhau ngoài các tác động của sức căng trên bề mặt của cánh. Đối với tuabin trục ngang, chúng tôi hy vọng rằng, với lượng mưa thấp, công suất và hiệu suất của tuabin rất nhạy cảm với tốc độ mưa, và với lượng mưa đủ cao làm cho bề mặt cánh đẫm nước, sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của tuabin. Đối với tuabin trục đứng, mưa có tác dụng tăng lực cản, làm chậm tốc độ quay của tuabin gió và làm giảm sức ảnh hưởng của tốc độ gió. Sự mở rộng cánh có tác dụng bổ sung phần giảm của hiệu suất khi lượng mưa tăng lên. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của hiệu suất và công suất có liên quan đến độ dài cánh tay của cánh tuabin và do đó làm tăng công suất cho tuabin. Những nghiên cứu này còn có thể giúp đưa ra các chiến lược kiểm soát công suất và hiệu suất của tuabin gió.

 

Khoa CNNL


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến