Lịch tuần 40 - Khoa Công nghệ Năng lượng (17/05/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 40 (Từ 15/05/2017 đến 21/05/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

7h30

05 phút

 

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

Thứ 2
15/05

13h30

1 tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

Thứ 3
16/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
17/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
18/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
19/05

18h30

Cả buổi

HTC

 

 

Giao lưu thầy và trò

Ô.Hoàng

Ô.Chung

Thành viên khách mời

Thứ 7
20/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
21/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến