Lịch tuần 01 - Khoa Công nghệ Năng lượng (10/08/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 01(Từ 07/08/2017 đến 13/08/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
07/08

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h35

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tháng 08/2017

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
08/08

8h00

2 tiếng

P.HA

 

 

Họp góp ý dự thảo quy chế đánh giá nhiệm vụ năm

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

 Thứ4
09/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 10/08

8h00

2 tiếng

P.HA

 

 

Họp xét hết hạn HĐLĐ tháng 7 + 8 năm 2017

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

 

Thứ6 11/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
12/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
13/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến