Lịch tuần 21 - Khoa Công nghệ Năng lượng (29/12/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 21 (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
25/12

7h30

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h35

1 tiếng

PH.A

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
26/12

7h00

Cả buổi

Phả Lại

 

 

Nghiệm thu hợp đồng biên soạn giáo trình

Ô.Hoàng

ĐT

Các thành viên theo quyết định

 

 Thứ4
27/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ5
28/12

7h30

Cả buổi

HTC

 

 

Đại hội Đại biểu Đoan TNCS HCM trường ĐHĐL lần thứ 25 nhiệm kỳ 2017-2020

CT Đoàn

Đoàn TN

Ô.Thắng

 

 

Thứ6
29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến