Lịch tuần 24 - Khoa Công nghệ Năng lượng (19/01/2018)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 24 (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
15/01

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

 

 

 

 

 

7h35

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hưng

HCQT

B.Hằng

 

 

 

15h00

1tiếng

P.HA

 

 

Họp HĐTS Sau đại học

Ô.Hoàng

ĐTSĐH

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
16/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
17/01

9h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Rà soát đề án mở ngành

Ô.Hoàng

ĐT

Khoa CNNL

 

Thứ5
18/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6
19/01

14h00

Cả buổi

HT.M

 

 

Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2017

Sau ĐH

Sau ĐH

Ô.Hưng

 

 

Thứ 7
20/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
21/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến