Cơ sở vật chất (10/08/2011)
 

1. Văn phòng Khoa

Khoa Công nghệ Năng lượng có văn phòng tại hai cơ sở đào tạo của trường Trường Đại học Điện lực.

Cơ sở 1:

Địa chỉ: G101 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ sở 2:

Địa chỉ: B201 - xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

2. Phòng thí nghiệm Điện lạnh

Địa chỉ: G103 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Phòng thí nghiệm Nhiệt động học

Địa chỉ: G103 – Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

4. Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng

Địa chỉ: Cơ sở 2 - xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến