Đối với chuyên ngành “Điện lạnh”, sinh viên được đào tạo tổng hợp các kiến thức cơ bản của kỹ thuật điện, kỹ thuật lạnh, điện lạnh công nghiệp, có khả năng tham gia thiết kế, triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có khả năng đảm nhiệm công việc trong các lĩnh vực:

Chi Tiết

Phòng thí nghiệm Điện lạnh được xây dựng với mục đích giúp sinh viên chuyên ngành Điện lạnh hiểu một cách sâu sắc kiến thức cơ sở, đồng thời theo kịp kiến thức thực tế, có những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao, đảm bảo cho việc học tập, khả năng thích ứng ngay với công việc sau khi ra trường, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường nhân lực.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến