• Lịch tuần 44-2017. Công tác HSSV (15/06/2017)
 • Lịch tuần 43-2017. Công tác HSSV (05/06/2017)
 • Lịch tuần 42-2017. Công tác HSSV (29/05/2017)
 •  

 • (12/04/2017)
 • (11/04/2017)
 • (11/04/2017)
 •  

 • Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT bổ sung cho thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Sửa đổi điều 21-Quy chế 43 về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. (03/05/2017)
 •  

 • Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam tuyển dụng (14/06/2017)
 • Công ty cổ phần viễn thông FPT tuyển dụng (14/06/2017)
 • Thông bảo tuyển dụng của Công ty VN EEC thiết bị điện và kinh doanh vật liệu cách điện (31/05/2017)
 •  

 • Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (07/06/2017)
 • Tổ chức bế giảng cho SV Đại học Đ7- khối Kỹ thuật (17/05/2017)
 • Danh sách sinh viên được xét chế độ miễn giảm học phí kỳ I (2016-2017) (03/05/2017)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến