Danh sách sinh viên liên thông nhập học 05/09/2014 (10/09/2014)
 
file download

THÔNG BÁO

Sinh viên Liên thông từ cao đẳng lên đại học nhập học ngày 05 tháng 9 năm 2014 download danh sách kèm theo thông báo này để biết tên lớp mình theo học.

- Đối với SV liên thông ngành kế toán: học các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần từ 04/10/2014.

- Đối với SV liên thông các ngành khác sẽ học ghép và theo thời khóa biểu của các lớp đại học Đ7 chính quy tương ứng. Học từ 11/09/2014.

- Cách xem thời khóa biểuSinh viên chủ động xem thời khóa biểu trên trang đăng ký môn học trực tuyến của trường như sau: website: http//dkmh.epu.edu.vn; đăng nhập mục Xem TKB; chọn xem cá nhân người dùng và đăng nhập mã sinh viên cá nhân  (không cần đăng nhập mật khẩu).

Chú ý: Sinh viên liên thông hồ sơ không được nộp thiếu bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm có công chứng.

- Với SV tốt nghiệp hệ cao đẳng tại Trường ĐH Điện lực do nhà trường nắm được hồ sơ lý lịch nên cho làm cam đoan và nợ hồ sơ 1 thời gian.

- Với SV tốt nghiệp hệ cao đẳng các trường khác phải nôp bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm có công chứng trước ngày 15/09/2014 nếu không sẽ xóa tên khỏi danh sách theo học.

(Mọi thắc mắc về danh sách liên hệ thầy Hiếu phòng Công tác HSSV)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến