Danh sách SV hệ Đại học 2014-2015 update 29 thang 9 nam 2014 (15/09/2014)
 
download
Phòng  Công tác HSSV thông báo:
- Cán bộ các lớp Download danh sách lớp mình về làm danh sách năm học mới 2014-2015 và thông báo cho các bạn trong lớp.
- Danh sách Đại học Đ9 là danh sách tạm thời, sẽ update thêm danh sách nguyện vọng 2.
Nếu SV thấy điểm của mình không đúng với điểm TBC tích lũy của phòng Đào tạo ban hành nên không có tên học tiếp thì phải lập tức lên gặp cô Thoa phòng Đào tạo để xem lại điểm
(Mọi thắc mắc về danh sách liên hệ thầy Hiếu- Phòng Công tác HSSV)

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến