Danh sach hệ Cao đẳng năm học 2014-2015 (01/10/2014)
 

C12

C12 địa điểm ngoài

C11

C11 địa điểm ngoài

Phòng Công tác HSSV thông báo

Danh sách trên là ds Cao đẳng năm học 2014-2015.

Cán bộ lớp Download danh sách file trên làm danh sách lớp năm học mới.

Có vấn đề gì về danh sách xin liên hệ Phòng Công tác HSSV ( Thầy Hiếu)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến