Thông báo về việc làm xác nhận cho SV khóa mới 2014 theo đơn vị lớp. (21/10/2014)
 
file download
Những sinh viên cần xác nhận vay vốn, miễn giảm học phí..v.v... download mẫu  xác nhận (kê khai các thông tin cần thiết) và nộp cho lớp trưởng để thực hiện theo đơn vị lớp.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến