Thông báo về việc đăng ký học lại cho SV không ĐKMH từ kỳ 161 (19/04/2017)
 
file đính kèm

THÔNG BÁO 

Thông báo về việc đăng ký học cho 24 sinh viên thuộc diện không ĐKMH kỳ 161 và đã làm đơn xin học lại. (Danh sách 24 SV xem file excel đính kèm)

Trong 2 ngày kể từ 01/6/2016 – 02/6/2017 đề nghị 24 sinh viên có tên trong file đính kèm dưới đây đến Phòng Công tác HSSV tại nhà H - tầng 1 để được xếp vào lớp mới. Khi đó các em sẽ hoàn thành học phí kỳ học mới và được đăng ký các môn học trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc trực tuyến.

Nếu trong 2 ngày sinh viên không đến, phòng Công tác HSSV sẽ thực hiện xóa tên khỏi danh sách nhà trường.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến