Danh sách SV hệ Đại học và Cao đẳng 2017 (Tạm thời) (12/09/2017)
 
Cao đẳng 2017
File đính kèm dưới đây là danh sách SV hệ Đại học và Cao đẳng tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Trong quá trình nhập học có thể phát sinh sai sót; Phòng CTHSSV đề nghị tất cả Cán bộ lớp ĐH Đ12 và Cao đẳng C16 download danh sách về kiểm tra và đối chiếu với số lượng các bạn thực tế trong lớp có thừa, thiếu gì không. (xem thông tin gì sai cần đính chính). File đính kèm sử dụng Excel2010, fillter tại cột "Lớp" để lựa chọn lớp của mình.
Mọi việc liên quan đến danh sách liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV-Phòng AB201 (đối diện Phòng A210) - Thầy Hiếu.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến