Nghiên cứu công nghệ lò phản ứng công suất nhỏ ở Trường Đại học Điện lực (20/01/2014)
 

Trong những tháng cuối năm 2013, Trường Đại học Điện lực đã nhận được Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thực hiện đề tài cấp Nhà nước về “Nghiên cứu lò công suất nhỏ không phải thay nhiên liệu tại chỗ và khả năng phát triển – xây dựng tại Việt Nam”. Bộ môn Điện hạt nhân rất phấn khởi được tham gia chủ yếu vào việc triển khai nội dung của đề tài, trong sự phối hợp với các cá nhân và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt được sự ủng hộ của IAEA. 

Trao quà lưu niệm giữa PGS.TS. Đàm Xuân Hiệp

và GS.TS. Farhang Sefidvash (Tác giả thiết kế lò FBNR)

Mục tiêu chính của đề tài là hướng tới những vấn đề cơ bản mang tính thời sự trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ điện hạt nhân của đất nước hiện nay:

- Nghiên cứu khả năng phát triển lò phản ứng hạt nhân hiện đại thế hệ 4; một loại lò tránh được tất cả các sự cố hạt nhân đã từng xảy ra trên thế giới, đồng thời phù hợp với các nước đang phát triển về trình độ khoa học, cơ sở hạ tầng và kinh phí đầu tư,…

- Nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật lò phản ứng hạt nhân để bảo đảm  hoạt động hiệu quả và an toàn về mặt vật lý, thủy nhiệt và thủy lực,…

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển điện hạt nhân của đất nước.

          Trong hai năm tới (2014 – 2015), mỗi cán bộ và sinh viên trong Bộ môn đều hiểu rằng, bên cạnh công tác giảng dạy và học tập của mình, cần phải nâng cao trình độ nghiên cứu khai thác các chương trình (computer codes) thiết kế kỹ thuật để hoàn thành hợp đồng đã ký kết giữa Đại học Điện lực và Bộ khoa học và Công nghệ: “Kết quả của đề tài phải được thể hiện từ 3 đến 4 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó ít nhất một bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI”. Yêu cầu này không hề đơn giản đối với một đề tài khoa học công nghệ, nó đòi hỏi sự quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của tất cả các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến tiếp xã giao GS.TS Farhang Sefidvash nhân chuyến thăm ĐHĐL của giáo sư.


Bài và ảnh : TS Hà Văn Thông


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến