Một số hình ảnh trong chuyến thực tập của D5 ĐHN (01/07/2014)
 
Trong tháng 6-2014, nhóm sinh viên D5 ĐHN dưới sự dẫn dắt của thầy Phó Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng, Trưởng Bộ môn Điện hạt nhân Đỗ Thị Nguyệt Minh đã có chuyến thực tập tại Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân và Viện Xạ hiếm. 

Đây là khóa sinh viên đầu tiên chuyên ngành Điện hạt nhân của Trường Đại học Điện lực nên việc đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, Trường ĐH Điện lực đã nhạy bén trong việc hợp tác với các trung tâm chuyên ngành có liên quan, có máy móc trang thiết bị nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế cần thiết và hữu ích trong công việc tương lai. 

***

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến