LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 25 (07/02/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 25 (23/01/2017-11/02/2017); NĂM HỌC 2016-2017GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 


HÀ VĂN THÔNG
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

 

PHÙNG VĂN DUÂN
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
TRẦN THỊ NHÀN
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

ĐINH VĂN THÌN
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến