LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 26 (07/02/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 26 (23/01/2017-11/02/2017); NĂM HỌC 2016-2017GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 


HÀ VĂN THÔNG
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

PHÙNG VĂN DUÂNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
TRẦN THỊ NHÀN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

ĐINH VĂN THÌN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến