LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 8 (23/09/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 8 (25/09/2017-30/09/2017); NĂM HỌC 2017-2018GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

 

  HÀ VĂN THÔNG

 

37,8,9D10DHNC1AB301

PHÙNG VĂN DUÂN

4

7,8,9

D10DHN

C1AB301

 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

 

 2

1,2,3

D9DHN

C1K504

 

 4

4,5,6

D9DHN

C1A208

 TRẦN THỊ NHÀN

 LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 5

4,5,6

D9DHN

C1A209

57,8,9D10DHNC1AB301


6

4,5,6

D9DHN

C1A108

 
ĐINH VĂN THÌNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


3

4,5,6

D9DHN

C1A208

 

3

10,11,12

D10DHN

C1AB301
5

1,2,3

D9DHN

C1A209

 

6

1,2,3

D9DHN

C1A108


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến