LIÊN KẾT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC (13/01/2017)
 

LIÊN KẾT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ai cũng biết, mô hình hợp tác, liên kết giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp là một trong những mô hình tốt, cần nhân rộng và sớm hiện thực hóa. Nhưng để hiệu quả hơn cần rất nhiều thời gian, công sức. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác tay ba này cho rằng: Nếu thiếu ý chí, thiếu quyết tâm, nhất là thiếu sự nhiệt huyết của một nhà khoa học thì thật khó thành công. Nhưng quan trọng hơn cả là thiếu cơ chế đồng bộ và linh hoạt thì mô hình tay ba này khó có chỗ đứng lâu bền. Thực tế ở ÐHQG Hà Nội cho thấy, sự hợp tác bộ ba đã phát huy một cách linh hoạt tiềm năng, sức mạnh của từng bộ phận cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Cũng theo Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, không phải mới đây, mà ý tưởng này đã được nung nấu và thực hiện từ lâu giữa hai cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn là ÐHQG Hà Nội và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cụ thể là giữa Trường đại học Công nghệ (ÐHQG Hà Nội) và Viện Cơ học, Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Từ những kết quả triển khai ban đầu đến nay, vẫn khẳng định đây là hướng đi đúng đắn và phù hợp tránh được sự lãng phí chất xám và huy động được nguồn lực cao nhất cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Nhưng kiểu mô hình liên kết này hiện chưa được mở rộng ở nhiều nơi. Ðáng chú ý, hiện thực hóa mô hình này ra sao, theo cách nào và đâu được coi là giải pháp cho sự mở rộng và phát triển? GS Nguyễn Tiến Khiêm, Chủ nhiệm Khoa Cơ học và Tự động hóa (đơn vị phối thuộc giữa Trường đại học Công nghệ (ÐHQG Hà Nội) và Viện Cơ học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Thời gian qua, hợp tác giữa hai bên (viện nghiên cứu và trường đại học) là khá tốt. Phần lớn giảng viên là cán bộ nghiên cứu của Viện Cơ học sang giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Hiện khóa học đầu về lĩnh vực cơ học và tự động hóa đã ra trường và phần lớn sinh viên đạt kết quả cao. Tuy nhiên, để mô hình này tồn tại và phát triển rất cần có quy chế cụ thể, và cao hơn nữa cũng cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp để ba bên vừa phát huy thiên chức, thế mạnh của mình vừa hòa nhập cùng phát triển.

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn triển khai tốt mô hình này cần được sự bảo đảm của Nhà nước để tránh rủi ro có thể xảy ra. Mặt khác, các đơn vị hợp tác, liên kết cần được bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; được bảo đảm và nâng cao lợi ích cả ba bên và thông qua đó bảo đảm lợi ích xã hội, tạo thêm nguồn lực cho sự liên kết hợp tác cũng như bảo đảm sự lưu thông trong khi chia sẻ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật. Theo PGS, TS Hoàng Dũng, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ (ÐHQG TP Hồ Chí Minh) thì, cơ chế hoạt động cho hai ÐHQG duy nhất của cả nước là ÐHQG Hà Nội và ÐHQG thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa thật sự thông thoáng. Hai ÐHQG này phải được ưu tiên về cơ chế, chính sách như các khu công nghệ cao.

Mô hình hợp tác, liên kết giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp đang dần được khẳng định, có một số đơn vị triển khai và hoạt động khá hiệu quả, nhất là ở hai ÐHQG, các đại học vùng và một số trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Nhưng để mô hình hợp tác ba bên này mở rộng và phát triển hơn; phía trước còn nhiều vấn đề mà các ngành, các cấp có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết. (ST)

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến