Thông lịch phát bằng cho khóa D7 chính quy khối kỹ thuật (19/04/2017)
 

LỊCH PHÁT BẰNG CHO KHÓA D7 CHÍNH QUY KHỐI KỸ THUẬT

Nhà trường tổ chức lễ phát bằng cho khóa D7 chính quy khối kỹ thuật vào 8h ngày 10/05/2017, tại hội trường C cơ sở 1. Địa điểm phát 9h30 ngày 10/05/2017 tại phòng A113. ( lưu ý khi sinh viên đến nhận bằng phải mang theo CMND)

                                                                                                                         (đt)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến