lịch Tuần thứ 45(Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017) (19/06/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

        Tuần thứ 45(Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 19/06

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

 

 

 

Họp hội đồng KH-ĐT

HT

Ô HiỀN

 

Thứ 3

8h00

 

P.HM

 

 

Họp hội nghị cán bộ chủ chốt

HT

T Anh/ ô Hiền

 

20/06

8h30

 

PĐT

 

 

Rà soát hs trúng tuyển hệ VLVH

Ô T Anh

 

 

 

14h

 

P.H3

 

 

Hop hội đồng đào tạo liên thông

 

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PH3

 

 

 Họp hội đồng đào tạo LT

 

T Anh

 

21/06

 

 

P.HA

 

 

 Họp BCHCĐ trường

Ô Toàn

T Anh

 

 

 

 

 

 

 

Phát bằng TN ĐH D7 CQ

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

5h

 

 

 

 

Họp ban Ttra ND

Ô sơn

 

 

22/06

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Bầu HĐ trường

HT

Lãnh đạo phòng

 

23/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN cho SV

 

 

 

23/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

HTC

 

 

Đại hội CNVC

 T   Anh

 

 

24/06/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

25/06/17

8h 

 

PHA 

 

 

 Họp hội đồng TS

Ô Hoàng 

Ô Hiền 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến