lich tuần 21 (Từ 25/12/2017 đến31/12/2017) (25/12/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

      Tuần thứ 21 (Từ 25/12/2017 đến31/12/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 25/12

8h30

 

 

-

BGD

Giao ban phòng

Ô Hiền

 

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Họp chi ủy ĐT-CTHSSV

Ô T Anh

Chi ủy

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv ĐHVLVH

T Anh

ĐTTC

 

26/12

8h30

 

PĐT

 

 

Họp thư ký ban chấm TN mac lê

Ô Hiền

T Anh

 

 

15h00

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PĐT

 

 

CT đào tạo phả lại

Ô hiền

P dung

 

27/12

8h30

 

PĐT

 

 

Họp phòng ĐT

Ô T Anh

 đảng viên chi bộ

 

 

14h 

 

PHA

 

 

 

HT

B. Dung

 

Thứ 5

14h

 

PĐT

 

 

 Làm việc với vụ GDQP-BGD

T Anh

T Anh

 

28/12

15h

 

PHA

 

 

Ktra báo cáo trực giảng

Ô Hiền

T Anh

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

CS1

 

 

Thi tuyển sinh liên thông

 Ô Hiền

 B hồng

 

30/12/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

31/12/17

8h 

 

 

 

 

 Thi tuyển sinh liên thông

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến