lich tuần 22(Từ 01/01/2018 đến07/01/2018) (02/01/2018)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

      Tuần thứ 22 (Từ 01/01/2018 đến07/01/2018)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 01/01

8h30

 

 

-

 

 

 

 

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

GB phòng ĐT

Ô Hiền

ĐT

 

02/01

10h00

 

PĐT

 

 

Ktra điểm các lớp ĐH D8

Ô Hiền

T Anh

 

 

15h00

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PĐT

 

 

CT đào tạo phả lại

Ô hiền

P dung

 

03/01

10h30

 

PHA

 

 

Họp về công tác quản lý các lớp CLC

HT

 Điều hành CT CLC, ĐT, CTHSSV,ĐTN

 

 

14h 

 

PHA

 

 

 

HT

B. Dung

 

Thứ 5

14h

 

PĐT

 

 

 Làm việc với vụ GDQP-BGD

T Anh

T Anh

 

04/01

15h

 

PHA

 

 

Ktra báo cáo trực giảng

Ô Hiền

T Anh

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

CS1

 

 

Thi tuyển sinh liên thông

 Ô Hiền

 B hồng

 

06/01/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

07/01/18

8h 

 

 

 

 

 Thi tuyển sinh liên thông

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến