Danh sách thí sinh lọt vòng 2 cuộc thi giọng ca vàng EPU 2017 (13/03/2017)
 
Danh sách thí sinh lọt vòng 2 cuộc thi giọng ca vàng EPU 2017
Các thí sinh có mặt tại Hội trường C lúc 17h00 ngày 14 tháng 03 năm 2017 để nghe phổ biến chuẩn bị cho vòng 2.

STT

Họ và tên

Chi đoàn1

Lý Thị Phương Ninh

D11 QTDLKS


2

Nguyễn Thị Hồng

D11 TC


3

Lê Phương Quỳnh

D11 TC


4

Nguyễn Đoàn Hà An

D11 QTDNCLC


5

Hà Vũ Minh

D11 QLMT


6

Hoàng Trung Nghĩa

D11 TBDTYT


7

Nguyễn Thành Đô

D11CNPM


8

Nguyễn Đức Bình

D11 TDH


9

Trần Quang Hưng

D11 KTDN2


10

Lê Ngọc Dũng

D11 QTDN


11

Phạm Tuấn Huy

D11 CODT


12

Nguyễn Huy Hoàng

D11 CNTĐ1


13

Nguyễn Đức Hiến

D11 ĐTVTCLC


14

Bùi Đức Thiện

D11 QTANM


15

Đặng Thành Công

D11 CNTĐ 2


16

Nguyễn Tấn Phát

D10 Nhiệt


17

Nguyễn Văn Tài

D10 KTDT


18

Nguyễn Đức Giang

D10 H1


19

Lê Thái Anh Đức

D10 CODT


20

Nguyễn Phi Long

D10 Nhiệt


21

Vũ Minh Hằng

D10 TCNHCLC


22

Hoàng Mĩ Linh

D10 QTDN CLC


23

Nguyễn Đức Phúc Anh

D10 QTDLKS


24

Nguyễn Huỳnh Đức

D10 TĐH


25

Trần Văn Đại

D10 H3


26

Nguyễn Thị Kiều Oanh

C14 KTDN1


27

Trần Minh Bắc

D9 H4


28

Hoàng Thị Minh Trang

D9 QT1


29

Trần Mạnh Hùng

D9 CNTD1


30

Đỗ Việt Khoa

D9 DCN2


31

Nguyễn Đức Hoàng

D8 H4


32

Vũ Thị Thu Huyền

D8 H3


33

Đào Ngọc Hưng

D8 CDTTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến