CLB Kỹ Năng EPU (ESC) (21/03/2017)
 
CLB Kỹ Năng EPU (ESC)
CLB Kỹ Năng EPU (ESC) tiền thân là CLB Kỹ Năng Sống EPU (LSC) trực thuộc Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Điện Lực được thành lập vào ngày 2/10/2012, với nhiệm vụ tạo một môi trường giúp các bạn sinh viên bổ sung, phát triển các kỹ năng của cá nhân, đồng thời giúp sinh viên định hướng và hoàn thiện bản thân. Hoạt động của LSC hướng đến việc cung cấp những kỹ năng thiết yếu cho sinh viên trên đa dạng những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, từ học tập, làm việc đến các mối quan hệ trong cuộc sống.
 
Ban ‘cốt cán” của CLB
Với mong muốn tạo ra 1 sân chơi về “kỹ năng”, tạo ra 1 môi trường vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp giúp sinh viên xả street sau mỗi giờ học căng thẳng cũng như giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao tinh thần, ý thức và kỹ năng cho các bạn , ESC đã tồn tại và phát triển được 5 năm với 4 thời chủ nhiệm, tiếp xúc với nhiều lớp sinh viên trong và ngoài trường. Điển hình trong 5 năm qua, số lượng thành viên có thời điểm lên hơn 200 sinh viên.

Sứ mạng và tiêu chí của ESC
Mọi hoạt động của ESC luôn gắn bó , luôn  đi theo con đường đó là: Trau dồi về mặt kỹ năng cho sinh viên trong và ngoài trường như: Kỹ Năng Giao Tiếp, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian, Kỹ Năng Ứng Xử, Kỹ Năng Tổ Chức Sắp Xếp Công Việc, Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện, Tin Học Văn Phòng … Kèm theo các buổi hội thảo, các chương trình lớn về kỹ năng cho sinh viên trong CLB và trong trường .
Trải qua 4 năm hoạt động ESC luôn chấp hành đúng mọi quy định về tổ chức, kỉ luật của do Đoàn Trường đề ra, luôn phát huy tinh thần trẻ khỏe, năng động nhiệt huyết của sinh viên trường Đại Học Điện Lực. CLB.  Qua bao nhiêu thế hệ thành viên đã đến với ESC, có người rời đi , có người ở lại, nhưng với ý chí của những người ở lại , họ vẫn tiếp tục vẫn cố gắng, đề rồi với ESC ngày nay, vững mạnh về mặt tổ chức, chuyên nghiệp về từng tác phong, cẩn tắc trong từng hành động . ESC vẫn đã và đang phát huy tinh thần của trường sinh viên trường Điện . 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến