Chiến dịch màu hè xanh 2017 - Tình nguyện nơi biên cương tổ quốc (05/07/2017)
 

Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác Đoàn năm học 2016–2017 của Đoàn trưng Đại học Điện lc.

Thực hiện kế hoạch của Thành Đoàn Hà Nội về việc phân bổ, điều phối hoạt động Chiến dịch MHX Tình nguyện năm 2017.

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 19 tháng 06 năm 2017, giữa ĐTN ĐH Điện lực và ĐTN Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc.

Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Điện lực phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc xây dựng kế hoạch Chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

1. Phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trường Đại học Điện lực trên các lĩnh vực của đời sống, văn hóa, xã hội, thông qua đó tạo môi trường cho Đoàn viên thanh niên, sinh viên được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

2. Cơ hội để Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trường Đại học Điện lực phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3. Chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

4. Thông qua các hoạt động tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, học sinh sinh viên, góp phần tạo môi trường để Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trường Đại học Điện lực rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chiến dịch mùa hè xanh tại Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

a. Thời gian, địa điểm tình nguyện:

  Thời gian: Từ ngày 07/07/2015 – 30/07/2015.

                     Địa điểm: Huyện Điện Biên –Tỉnh Điện Biên

b. Thành phần tham gia:

- Đoàn viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Điện lực.

- Đoàn viên thanh niên Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc

- Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên

 2. Các hoạt động chính:

  a. Xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng:

- Mời các đơn vị tài trợ cùng chung tay xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho 01 gia đình có công với cách mạng trị giá từ 80 đến 100 triệu đồng.

b. Thắp sáng miền quê:

- Lắp đặt, sửa chữa, thay thế miễn phí các thiết bị điện cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tư vấn, tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng điện an toàn hiệu quả.

- Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt, thay thế thiết bị điện cho đoàn viên thanh niên tại địa phương.

- Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn viên thanh niên của xã.

c. Các công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ ( 27/07/1947 – 27/07/2017 )

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình  có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Tặng quà cho 10 gia đình chính sách của xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ.

- Lao động công ích, giúp đỡ các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng,  gia đình  có công với cách mạng, hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ với cựu chiến binh, thương bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2017 ).


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến