Danh sách giảng viên (13/01/2010)
 

Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa Đào tạo tại chức

A. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

1. Ông Nguyễn Thế Bình, Trưởng Khoa

2. Ông Phạm Văn Hải, Giảng viên

3. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giảng viên

4. Bà Lê Thị Hoà, Chuyên viên

5. Ông Chu Văn Tuấn, Giảng viên

6. Bà Phạm Thu Thủy, Giáo vụ khoa

B. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1. TS Phạm Văn Phổ - Chuyên ngành Quản lý

2. PGS. TS Lê Thị Anh Vân - Chuyên ngành Quản lý

3. PGS.TS. Phan Văn Chiến - Chuyên ngành Quản lý

4. TS Nguyễn Văn Hậu - Chuyên ngành Marrketing, giao tiếp, kỹ thuật văn bản

5. GS.TS Đỗ Hoàng Toàn - Chuyên ngành Quản lý

6. ThS. Phạm Văn Lượng - Phó Cục trưởng Cục ATLĐ - Bộ LĐTB&XH

7. TS. Đỗ Công Ty - Chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán

8. ThS Vũ Thanh Bình - Chuyên ngành Thị trường điện, kỹ thuật mới

9. PGS.TS. Trần Bách, Chuyên ngành Mạng và Lưới điện

10. TS Nguyễn Tuấn Tùng, chuyên ngành HTĐ, Rơ le kỹ thuật số, Công nghệ mới

11. TS. Nguyễn Việt Cường, Chuyên ngành hệ thống điện, Công nghệ mới

12. TS Trương Lan Anh, Chuyên ngành Hệ thống điện, Công nghệ mới

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến