Cơ hội với sinh viên ngành Điện tử Viễn thông (05/08/2016)
 
Giới thiệu cơ hội đào tạo và việc làm ngành Điện tử Viễn thông khi tham gia ngôi nhà chung Điện tử Viễn thông - ĐH Điện lực

Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Điện tử viễn thông, kiến thức về kinh doanh, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm. Kỹ năng thực hành (nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành, triển khai dịch vụ, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện tử viễn thông…) và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) được đặc biệt chú trọng để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được học tập phương pháp làm việc khoa học, tác phong công nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng lao động và nhu cầu xã hội.

Kỹ sư điện tử viễn thông có thể làm các công việc: thiết kế, chế tạo, lập trình, tư vấn, thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình viễn thông; quản lý, giám sát, điều hành, kinh doanh các sản phẩm, mạng lưới và dịch vụ viễn thông; giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực điện tử viễn thông… tại các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, Gtel, VietnamMobile,…); các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thiết bị điện tử, viễn thông; các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị điện tử viễn thông khác (hàng không, phát thanh-truyền hình, an ninh-quốc phòng, điện lực, dầu khí…); các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực điện tử viễn thông; có thể tự tạo lập, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến