Lịch phụ đạo Kỳ thi tốt nghiệp hệ Đại học Liên thông 2/2017 (17/02/2017)
 
Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức phụ đạo cho các sinh viên đại học hệ Liên thông theo lịch sau:
Môn Chuyên ngành: 18h00, thứ 2 ngày 20/02/2017
Môn Cơ sở ngành: 18h00, thứ 3 ngày 21/02/2017
Địa điểm: VP Khoa ĐTVT - M305 - ĐH Điện lực

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến