Thư mời Hội thảo "Mô hình học tập dựa vào dự án" - Project-Based Learning Models workshop (18/09/2017)
 
Nằm trong chương trình dự án BUILT-IT của ĐH Arizona và được tài trợ từ USAid, hội thảo "Project based learning Models" được tổ chức tại ĐH Điện lực vào ngày 29-9-2017.

Thầy/Cô tham dự Hội thảo này sẽ cùng làm việc với ASU, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và các đồng nghiệp của National Instruments để phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc thực hiện các Mô hình Học tập theo Dự án để nâng cao khả năng học tập và những kỹ năng chuyên môn của sinh viên. Hội thảo sẽ giúp Thầy/Cô khám phá chi tiết việc triển khai của các mô hình khác nhau, bao gồm các mô hình dự án như EPICS; eProjects; etc. trong khi trải nghiệm hoạt động thực tiễn mô hình điển hình dựa theo dự án với đối tác doanh nghiệp. Hơn nữa, Thầy/Cô cũng được lắng nghe chia sẻ của một Trường Đại học Việt Nam đã lên kế hoạch thay đổi chương trình đào tạo qua việc tích hợp việc học tập dựa theo dự án.
Ngày: Thứ Sáu 29/09/2017
Địa điểm: Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Thầy/Cô vui lòng đăng ký online qua link trước ngày 20 tháng 9 năm 2017
https://builditvietnam.org/…/project-based-learning-models-…

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến