Đại hội Chi bộ Điện tử - Viễn thông 2017 - 2020 (22/09/2017)
 
Ngày 19-9-2017, tại hội trường A412, chi bộ Điện tử - Viễn thông tổ chức Đại hội Đảng viên với sự tham dự của toàn bộ đảng viên và đồng chí Đặng Hồng Sơn - Thường trực Đảng ủy ĐH Điện lực.
20170919_153018.jpg
Các công việc của đại hội diễn ra đúng trình tự và tốt đẹp. Đại hội thông qua Nghị quyết chi bộ Điện tử - Viễn thông giai đoạn 2017 - 2020 và bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới.
20170919_182905.jpg
Các đồng chí Hồ Mạnh Cường và Đàm Xuân Định được bầu vào Chi ủy chi bộ Điện tử - Viễn thông 2017 - 2020, sẵn sàng cùng với sự hợp tác của toàn bộ đảng viên bước vào giai đoạn mới nhiều thay đổi và thách thức.
20170919_183433.jpg

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến