Ngày 7-12-2017, Khoa ĐTVT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về Hiệu chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Chi Tiết

Trước ngưỡng cửa của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những ngành nghề nào sẽ là tâm điểm của làn sóng thay đổi bộ mặt của cả thế giới?

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến