Định hướng phát triển khoa Điện tử Viễn thông (29/03/2016)
 
Hướng phát triển của khoa Điện tử Viễn thông
     
      1. Tăng cường nghiên cứu khoa khọc

Nghiên cứu làm chủ công nghệ, đón đầu công nghệ mới, phát minh, sáng chế phục vụ sản xuất, kinh doanh viễn thông theo nhu cầu xã hội.

Các cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH), không những nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời NCKH là chìa khoá để từng bước nâng cao vị thế của Khoa, ngang tầm với các Khoa cùng chuyên ngành của các trường đại học lớn trong nước và quốc tế. Định hướng phấn đấu có "một vài lĩnh vực nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ đạt trình đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới".


2. Đổi mới phương pháp dạy và học

- Việc đổi mới toàn diện, phương pháp dạy và học nhằm mục đích “Sinh viên ra trường sẽ làm việc được ngay".

- Nâng cao hiệu quả học tập: Bên cạnh kỹ năng thực hành, đặc biệt khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng ngoại ngữ là chìa khoá để tiếp thu và phát triển kiến thức, kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng nghiên cứu, và kỹ năng làm việc theo nhóm.

-  Thay đổi cách dạy, bên cạnh việc phát triển các bộ giáo trình chuẩn, phát huy sự sáng tạo trong dạy học, xây dựng một hệ thống tài liệu tham khảo phong phú, phát triển các bài giảng Multimedia, tương tác và giáo dục từ xa để đa dạng hoá phương pháp học và tăng cường khối lượng kiến thức sinh viên có thể tiếp thu. Trong số đó có một phần bắt buộc sinh viên phải tự học. Chú trọng nhiều hơn đến phát triển các bài thí nghiệm, thực hành gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của xã hội để sinh viên hiểu sâu sắc và có thể phục vụ tốt cho xã hội ngay khi ra trường .

-  Phấn đấu hầu hết các giảng viên các môn chuyên ngành đều trải qua thực tế sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực giảng dạy.

        3. Tăng cường cơ sở vật chất

Nhằm đạt được mục tiêu đào tạo và NCKH như trên, cần phải xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại theo từng chủ đề cụ thể có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một tổng thể gắn bó có mối liên hệ gắn bó với mạng lưới trang bị kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực. Hệ thống phòng thí nghiệm của khoa ĐTVT được chia thành hai nhóm chính: (1) Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, cơ sở phục vụ sinh viên. (2) Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu phục vụ cán bộ, nghiên cứu sinh, cao học và sinh viên đại học năm cuối làm theo các chuyên đề, đề tài của các thầy cô.

Trước mắt phấn đấu hoàn thành dự án phòng thí nghiệm và thực hành điện tử viễn thông. Tiếp tục tìm hiểu định hướng việc xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.


4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NCKH, đào tạo & chuyển giao CN

Đây là một nhiệm vụ quan trọng giúp học hỏi kinh nghiệm về NCKH và đào tạo từ các nước phát triển trên thế giới như: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc,…Ngoài ra, việc hợp tác còn giúp cho khoa thêm kinh phí NCKH từ đó có những công trình khoa học trong khuôn khổ hợp tác có chất lượng cao. Đây cũng chính là một cơ sở để xây dựng vị thế của khoa đạt đẳng cấp quốc tế.

Trước mắt, xúc tiến tiếp xúc để phát triển quan hệ với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các hãng công nghệ cao trên thế giới tìm kiếm đối tác phù hợp trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

5.  Tăng cường mối liên hệ giữa khoa với doanh nghiệp, phát triển nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất

 Tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa trường Đại học và các doanh nghiệp, nhằm tạo đầu ra và tạo động lực cho công tác nghiên cứu phát triển và đào tạo. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ vào sản xuất thông qua các doanh nghiệp. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp để  trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trước mắt, xây dựng mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, nắm bắt nhu cầu để định hướng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến