Địa chỉ liên hệ (29/03/2016)
 
Khoa Điện tử Viễn thông
Phòng M305 - Đại học Điện lực
Số 235 Hoàng Quốc Việt

Email: dtvt@epu.edu.vn
Điện thoại: 84-4-22185582

Facebook: https://www.facebook.com/EPUFET

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến