Lớp Cao học CH4-KTĐT1 niên khoá 2015-2017, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử đã kết thúc thời gian viết Luận văn trong chương trình đào tạo Thạc sỹ

Chi Tiết

Ngày 20,21 tháng 8 năm 2016 khoa Điện tử Viễn thông - trường Đại học Điện Lực đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn cao học khóa 1 ngành Kỹ thuật Điện tử. Đến tham dự buổi bảo vệ có Ban chủ nhiệm khoa Điện tử Viễn thông, các thầy cô giáo trong các hội đồng bảo vệ, 20 học viên cao học và toàn thể khách mời.

Chi Tiết

Để hoàn thành luận văn đúng tiến độ Hội đồng khoa học Khoa đề nghị các Học viên lóp Cao học CH3-DTVT1 khẩn trương liên hệ với Người hướng dẫn để hoàn thành phần quyển (theo mẫu của trường), hoàn thiện sản phẩm, triển khai các kịch bản thử nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến