Nằm trong chương trình dự án BUILT-IT của ĐH Arizona và được tài trợ từ USAid, hội thảo "Project based learning Models" được tổ chức tại ĐH Điện lực vào ngày 29-9-2017.

Chi Tiết

Hiện nay, tình trạng viết đồ án hay một báo cáo môn học kế thừa và phát triển từ các công trình đã công bố, các nguồn tài liệu có sẵn khá phổ biến. Tuy nhiên, việc thực hiện trích dẫn tài liệu tham khảo nhiều khi chưa được thực hiện một cách đúng qui định và rõ ràng, gây nên tình trạng vi phạm bản quyền tác giả, đạo văn…

Chi Tiết

Giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông tham gia hội thảo Ứng dụng Service - learning and Project based learning do USAid và Arizona State University tổ chức.

Chi Tiết

Không nhất thiết là bác sỹ, y tá, bạn vẫn có thể đóng góp công sức cho việc chữa bệnh, cứu người khi chọn lựa nghề nghiệp về lĩnh vực Thiết bị Điện tử y tế.

Chi Tiết

Nếu bạn còn băn khoăn về ngành học Điện tử - Viễn thông và vị trí công việc trong tương lai thì hãy tham khảo nội dung dưới đây.

Chi Tiết

Thông tin về chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử do khoa ĐTVT đào tạo và các vị trí nghề nghiệp có thể đảm nhiệm trong lĩnh vực này.

Chi Tiết

Trong thời gian từ 20-24/6/2017, giảng viên khoa ĐTVT tham gia hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại tỉnh Nghệ An.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến