Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có.

Chi Tiết

Hội thảo về IoT và các giải pháp được cung cấp bởi Microsoft Azure do trung tâm ART - Đại học Điện lực tổ chức ngày 1 tháng 4 năm 2017

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến