Tin Nóng

Tên chính thức : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

Tên tiếng Anh  : Center for 

Tên viết tắt       

  

Trung tâm Dịch vụ Đời sống trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày . Trung tâm Dịch vụ Đời sống có chức năng thực hiện các dịch vụ về đời sống cho cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường.

Mục tiêu của Trung tâm: trở thành một đơn vị có chất lượng phục vụ tốt nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến