Thông báo lịch thi trả nợ môn và thi lại tốt nghiệp cho khóa CN8 (22/03/2013)
 

Căn cứ quy chế hiện hành về đào tạo hệ Cao đẳng nghề và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Trường Đại học Điện lực thông báo lịch thi trả nợ môn học và lịch thi lại tốt nghiệp cho khóa CN8 như sau:

1. Việc ôn tập và trả nợ các môn học cho sinh viên khóa CN8

- Từ 25/3/2013 đến 10/4/2013 Nhà trường sẽ tổ chức ôn tập và tổ chức thi trả nợ cho các SV khóa CN8 còn nợ môn học. Nhà trường giao cho các Khoa, Xưởng, BM KHCT tự tổ chức ôn tập và tổ chức thi không quá 02 lần cho SV tham dự ôn tập. Kinh phí ôn tập và thi trả nợ lần 1 mỗi môn là 50.000đ/ĐVHT, nộp cho khoa quản lý môn học. Thời lượng ôn tập: 30% của số tiết được quy định của môn học các Khoa, Xưởng.

- Sinh viên chưa nộp học phí sẽ không được dự thi tốt nghiệp cũng như thi trả nợ môn

- Lịch học và thi trả nợ môn cho SV khoa CN8;

Các khoa CNCK, QTKD, CNTĐ, KHCB, KHCT, ĐTVT: lịch trả nợ từ ngày 25/3/2013 đến ngày 29/3/2013.

Các khoa HTĐ, CNTT, XTH: Lịch trả nợ từ ngày 30/3/2013 đến ngày 10/4/2013

II. Lịch thi lại tốt nghiệp

Lịch thi lại tốt nghiệp dự kiến như sau:

Thi tốt nghiệp môn Chính trị:                  7h30 ngày 23/4/2013

Thi tốt nghiệp môn Lý thuyết nghề:         13h30 ngày 23/4/2013

Thi tốt nghiệp môn Thực hành tổng hợp: Từ 24/4 đến 28/4/2013

Các SV phải thi lại tốt nghiệp đăng ký và nộp lệ phí thi tại phòng Đào tạo từ ngày 8/4/2013 đến 12/4/2013


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu