Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (18/05/2017)
 
Trường Đại học Điện lực đã ra thông báo số 689/TB-ĐHĐL ngày 18/5/2017 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2017 như sau:
To 11.jpg

To 22.jpg
To 33.jpg
To 44.jpg

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu